Privacy- en Cookiebeleid


Persoonsgegevens die wij verwerken

Kettinggraveren verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website (d.m.v. Google analytics)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kettinggraveren verwerkt mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- foto


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kettinggraveren verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen bij je af te leveren

- Kettinggraveren analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.


Geautomatiseerde besluitvorming

Kettinggraveren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kettinggraveren bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:
Naam, adres en telnr 7 jaar, dit voor boekhoudkundige redenen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Kettinggraveren verstrekt enkel aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kettinggraveren gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kettinggraveren gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Cookies JESSIONID en SHOPNUMMER_SIG zijn nodig om het plaatsen van een bestelling mogelijk te maken (houdbaarheid : 1 sessie).

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

- 'Google Analytics Functie' : Analytische cookie die websitebezoek meet
- 'Facebook connect' : functionele Social Media Cookie, meer info : 
https://www.facebook.com/policies/cookies/
- 'Facebook Impressions' : functionele Social Media Cookie, meer info : https://www.facebook.com/policies/cookies/
- 'Facebook Social Plugins' : functionele Social Media Cookie, meer info : https://www.facebook.com/policies/cookies/
- 'AddThis' : functionele Cookie die het mogelijk maakt knoppen te plaatsen om een pagina via social media te delen.  Meer info : http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kettinggraveren en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kettinggraveren.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kettinggraveren neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kettinggraveren.be


Contactgegevens

Je kan via het contacformulier, per email of telefonisch contact opnemen. 

De Busschere Bart
Julius Dooghelaan 79, 
8310 Sint-Kruis, België

tel 0032 478 24 27 32

email info@kettinggraveren.be